Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 2001. április 9-én alakult Beregszász városában. Szükségesnek láttuk, hogy egy olyan területi szervezetet hozzunk létre, amely országos és nemzetközi szinten is képviseli a kárpátaljai magyar ifjúság sajátságos érdekeit.

Jelenleg kárpátalja egész területén mintegy 32 alapszervezetünk működik, amelyben 1030 tag van nyilvántartva.

Diagram

A Szervezet céljai: a Kárpátalján élő magyar ifjúság kulturális életének támogatása, segítése, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzése és ápolása, nemzeti tudatának formálása és kialakítása. Együttműködik más kárpátaljai magyar ifjúsági szervezetekkel, valamint kapcsolatot tart fenn ukrajnai és külföldi ifjúsági szervezetekkel. Törekszik a kölcsönös kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére a magyar ifjúság többi részével, együttműködik a Magyar Ifjúsági Konferenciával és más ukrajnai, anyaországi és külföldi magyar ifjúsági, kulturális és társadalmi szervezetekkel. Jogot formál arra, hogy nemzetközi ifjúsági szervezetek tagja legyen, és azokkal szerződéseket kössön. Együttműködik a kárpátaljai és határon túli történelmi egyházakkal.

A szervezet feladatai: a kárpátaljai magyar ifjúság érdekvédelme; kulturális tevékenység;a kulturális örökség megóvása; ifjúsági rendezvények szervezése és lebonyolítása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; a kárpátaljai magyar ifjú tehetségek felkutatása és támogatása; a törvényalkotás ifjúságot érintő munkájának figyelemmel kísérése, a kárpátaljai magyar ifjúságot is érintő tervezetek véleményezése; feladatai megoldásához igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket; a közös célok elérése érdekében együttműködik más ifjúsági szervezetekkel, egyházakkal; feladatának tekinti a KMKSZ programjainak megvalósítását és részt vállal azokban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének legfelsőbb döntéshozó szerve a Küldött Közgyűlés, amely évente ülésezik. A Választmány és a kilenc tagú Elnökség bonyolítja a szervezet tevékenységét, dönt a különböző kérdésekben.

A KMKSZ ISZ-nek tagja lehet, minden kárpátaljai, magát magyarnak valló ukrán állampolgár, aki betöltötte a 14 életévét és még nem több mint 28 éves, és valamely alapszervezet tagja.

A KMKSZ ISZ tisztségviselői: elnök, általános alelnök, gazdasági alelnök, ügyvezető alelnök, kulturális- és sport titkár, külügyi titkár és a médiafelelős.

A KMKSZ ISZ eddigi munkája során a következő nagyobb rendezvényeket szervezte:

Aréna - sátortábor

Kárpátalajai Magyar Társadalmi Szervezetek Sportnapja

A KMKSZ ISZ alapszervezeti elnökeinek találkozója

A KMKSZ ISZ alapszervezetei közötti sportnap

Szilveszter 2001